Najważniejsze informacje, dotyczące sprowadzania ciała z zagranicy.

Polacy z roku na rok, coraz częściej i chętniej, opuszczają kraj. Głównym powodem tej decyzji, jest chęć zarobku, polepszenia standardów życia, a nawet spędzenie wymarzonego urlopu, po za granicami kraju. Niestety, podczas ich wyjazdu, może zdarzyć się nieszczęśliwy wypadek, lub nagła śmierć, a oddalona o setki kilometrów rodzina, pozostaje z problemem sprowadzenia ciała, by móc zorganizować ceremonię pogrzebową, pożegnać się ze zmarłym, oraz godnie go pochować.

Kiedyś umiera bliska osoba, tak samo jak w przypadku śmierci w kraju, odpowiednie organy, wydają akt zgonu. Jest to najważniejszy dokument, który potwierdza śmierć. Znajdują się na nim najważniejsze informacje dotyczące zmarłej osoby, jak imię, nazwisko, pesel, czy adres zamieszkania, jednak najważniejsze jest miejsce i data śmierci. Owy dokument, niezbędny jest do organizacji pogrzebu, oraz transportu ciała. W przypadku śmierci po za granicami kraju, w celu wejścia w jego posiadanie, najlepiej jest, skontaktować się z konsulem, który w imieniu najbliższej rodziny, sprowadzi niezbędne do pochówku dokumenty.

Kolejnym, równie ważnym dokumentem, jest zezwolenie na wydanie ciała. Aby je otrzymać, należy zgłosić się do inspektora sanitarnego. To on, na podstawie danych dotyczących zmarłej osoby, zezwoli, lub nie zezwoli na wydanie ciała. Jedną, i zarazem najważniejszą przyczyna, nie zezwolenia na wydanie ciała, są choroby zakaźne, które były bezpośrednią przyczyną śmierci. W obawie o rozprzestrzenienie się wirusa, inspektor może wstrzymać decyzję o wydaniu ciała, na najbliższe lata, gdy minie ryzyko przeniesienia wirusa. Posiadając wymienione dokumenty, wystarczy dostarczyć je do zakładu pogrzebowego, który przechowuje ciało. Jak to zrobić?

W jaki sposób dostarczyć dokumenty, niezbędne do wydania ciała?
W przypadku, kiedy bliska osoba zmarła po za granicami kraju, niezbędne jest skontaktowanie się, umówienie na termin, oraz okazanie niezbędnych dokumentów firmie, która w obecnym momencie, zobowiązana jest do przechowywania ciała. Najczęściej, są to zagraniczne zakłady pogrzebowe, które mają podpisaną umowę ze szpitalem. Najlepsza metoda kontaktu, jest skorzystanie z usług lokalnej, doświadczonej firmy pogrzebowej, która zajmuje się nie tylko pochówkami, ale również sprowadzaniem ciała .Transport zwłok z zagranicy, wymaga posiadania specjalnych pozwoleń, uprawnień, oraz profesjonalnego sprzętu, bez którego, firma odmówi wydania i transportu ciała. Aby ułatwić, oraz przyspieszyć transport, wybrana firma transportowa, oferuje wyręczenie rodziny, w załatwianiu wszelakich formalności. Aby było to możliwe, wystarczy napisać upoważnienie, oraz przekazać zebrane dokumenty. Rozwiązanie to, pozwala na przyspieszenie procedury, oraz ułatwia złamanie bariery językowej, która zazwyczaj jest największym problem, podczas transportu ciała.
Transport zwłok z zagranicy, jest bardzo kosztowny, a jego całkowity koszt, pokrywa osoba, na wniosek której, ma odbyć się procedura. Średni koszt usługi, wynosi około 10000 zł.